UNICEF: Problem eksploatacije djece u Mozambiku

13.06.2012 - 16:14

Fond ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), opisao je eksploataciju djece u Mozambiku kao veoma ozbiljan problem u koji je uvučeno preko milion djece. UNICEF dodaje da je takva situacija veoma alarmantna, te da je taj izvještaj objavljen na Svjetski dan borbe protiv dječijeg eksploatisanja.

Prema izvještaju UNICEF-a, 15% djece tokom rada pretrpi ozbiljne ozljede, a neka djeca  i obole od raznih vrsta bolesti. To se obično dešava na poslovima kao što su: poljoprivreda, lov i ribolov, poslovi u divljini, itd.

Isto tako, 82% djece primorana su na rad kako bi pomogla svojim porodicama da se prehrane.

Da bi se zaustavila ova praksa, UNICEF poziva vladu da pojača inspekciju rada, u nadi da se osigura djelotvorna sprovedba zakona koji se odnosi na eksploatisanje djece.

Od vlade Mozambika, zatraženo je da napravi popis manje opasnih radnih mjesta i zanimanja, kako bi razmotrili koje poslove djeca između 15 i 18 godine mogu raditi.
Ključ za sprječavanje eksploatacije djece je omogućavanje svakom djetetu da pohađa školu i da ima kvalitetno obrazovanje, dodaje UNICEF.

Izvor:Prensa Latina
Prevod: Delila Repuh

(AbrašMEDIA)